Accuraat Vastgoed Beheer

Bij Accuraat Vastgoed Beheer zorgen wij voor een opmaat gemaakt beheer van uw beleggingspand en/of woning. Bij het verhuren van een woning komt tenslotte meer kijken dan alleen het regelen van een huurder.

Naast het voeren van een voor u transparante administratie dient u ook te denken aan een scherp incasso beleid, een maandelijkse huurafrekening, het tijdig herpositioneren van uw onroerend goed binnen de verhuur markt en het voeren van (noodzakelijk) onderhoud.

Wij zijn up to date met betrekking tot regelgeving voor omgevingsvergunningen, splitsingsaanvragen, huurbeleid en het opstarten van noodzakelijke rechtszaken. De belangen van onze klanten moeten tenslotte gewaarborgd blijven.

Daarnaast kennen wij de plaatselijke en regionale markt. Als organisatie hebben wij er dan ook bewust voor gekozen niet te werken met een vaste onderhoudsdienst. Wij houden graag iedereen scherp. De partijen waar wij zaken mee doen bewijzen zich dan ook bij iedere opdracht. Kwaliteit en service dus tegen een eerlijke prijs.

Met ons komt u niet voor verrassingen te staan!

Waarom kiezen voor Accuraat Vastgoed Beheer?

 • Een vast vooraf afgesproken prijs

 • Een heldere taakverdeling zonder kleine lettertjes

 • Een vast aanspreekpunt voor al uw vragen, dus geen geschuif tussen verschillende afdelingen

 • Een duidelijke maandelijkse huurafrekening met toelichting

 • Periodiek overleg wanneer u dit wenst

 • Met andere woorden, wij stemmen onze dienstverlening op uw wensen af

Wat verstaan wij onder goed vastgoed beheer?

Administratief beheer

 • Factureren en incasseren van uw huuropbrengsten en overige lasten die voor uw huurder komen
 • Voeren van een actief incasso beleid inclusief begeleiden deurwaarderstraject
 • Periodieke afrekening van de huuropbrengst, overige inkomsten en kosten
 • Toelichting en rapportage aan de eigenaar van eventuele bijzonderheden binnen uw vastgoed portefeuille
 • Jaarlijkse huurprijsindexering

Commercieel beheer

 • Statuscheck van de woning / vroegtijdig contact met de huurder bij beëindiging
 • Tijdig aanbrengen van beschikbare woning bij woning bemiddelingsbureau
 • Begeleiding van en aanspreekpunt voor woning bemiddelingsbureau
 • Inspectie controle van de woning bij eindoplevering
 • De woning gereed maken voor verhuur, na eventuele herpositionering woning.
 • Opstellen van puntentellingen
 • Huurovereenkomsten opstellen en het verzorgen van het ondertekenen.
 • Huurprijsherziening van de lopende huurcontracten

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij opzegging door huurders en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van (preventieve) inspectie bij klachten
 • Contactpersoon voor de huurders / optreden als mediator tussen huurder en eigenaar
 • Opdracht geven aan leveranciers voor herstel onderhoud, een en ander conform de met eigenaar gemaakte afspraken
 • Begeleiding en controle van leveranciers voor onderhoud en controle op uitvoering onderhoud
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen, met mandaat tot een met eigenaar overeengekomen bedrag

Kosten

Wij bieden onze klanten een tweetal service pakketten aan:

Pakket 1: Voor de vastgoed liefhebbers die het leuk vinden om (dagelijks) bezig te zijn met het onderhoud en het verhuurd houden van hun woningen. Eigenaren die feitelijk gezien alleen het administratief beheer aan ons willen uitbesteden en het technisch beheer en commercieel beheer zelf willen doen. Met andere woorden wij innen de huren of ontvangen van u als eigenaar de dagafschriften en houden zo uw administratie bij. Wij monitoren de betalingen, versturen herinneringen en zorgen voor supervisie van het deurwaarderstraject. Vervaardigen de huurverhogingen en betalen desgewenst de vaste lasten en andere onkosten. Dit verwerken wij vervolgens voor u in een heldere transparante huurafrekening.

Wij rekenen hiervoor in beginsel 3% exclusief omzetbelasting.

Pakket 2: Voor onze klanten die het gehele beheer uit handen wensen te geven. Hetzelfde als onder pakket 1 maar dan met de bijkomende werkzaamheden als omschreven onder technisch beheer en commercieel beheer. Daarbij valt te denken het adviseren met betrekking tot mogelijke renovatie van een woning in verband met het verhuren boven de liberalisatiegrens, vervaardigen van puntentellingen, regelen van een energie-index, voeren van klein onderhoud conform vooraf met de eigenaar afgesproken mandaat dan wel in samenspraak, mogelijk groot-onderhoud in overleg en alle bijkomende zaken. Natuurlijk gebeurd alles in (periodiek) overleg met u.

Wij rekenen hiervoor in beginsel 5% exclusief omzetbelasting.

Natuurlijk is het mogelijk dat uw vastgoed en/of uw wensen afwijken van de regel. Daarnaast is geen vastgoed opdracht en/of vastgoed portefeuille hetzelfde. Vraag daarom een persoonlijke offerte aan. Wij kunnen zeker een aantrekkelijke offerte aanbieden.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact op. Wij staan u graag te woord!